Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

1. Mục đích, yêu cầu - Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử; - Biết mở hộp thư điện tử đã được đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử. 2. Nội dung Hiện nay có rất nhiều website cung cấp dịch vụ thư điện tử cho phép người sử dụng đăng kí hộp thư điện tử miễn phí như www.yahoo.com,www.hotmail.com. www.google.com.vn,... Các bước cần thực hiện để tạo hộp thư và cách...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

– Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử;

– Biết mở hộp thư điện tử đã được đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử.

2. Nội dung

Hiện nay có rất nhiều website cung cấp dịch vụ thư điện tử cho phép người sử dụng đăng kí hộp thư điện tử miễn phí như www.yahoo.com,www.hotmail.com. www.google.com.vn,… Các bước cần thực hiện để tạo hộp thư và cách làn việc với hộp thư điện tử trên các website này tương tự nhau. Trong bài này ta sẽ thực hành với website www.google.com.vn (còn gọi là Gmail).

Bài 1. Đăng kí hộp thư

Đăng kí hộp thư với Gmail theo các bước dưới đây:

1. Truy cập trang web www.google.com.vn.

2. Nháy chuột vào mục Gmail ở hàng trên cùng. Trang web dưới đây sẽ xuất hiện:

bthso3a
Đăng kí hộp thư điện tử với Gmail

3. Nháy nút Tạo tài khoản để đăng kí hộp thư mới;

4. Nhập các thông tin Cần thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhậpmật khẩu. Nên kiểm tra tên đăng nhập để xem tên vừa chọn có sử dụng được hay không, vì có thể người khác đã sử dụng tên đăng nhập đó rồi, bằng cách nháy nút kiểm tra tính khả dụng!

bthso3b

5. Nhập các kí tự trên hình vào ô phía dưới Xác minh Từ như hình 40 SGK.

bthso3c
6. Đọc các mục trong ô Điều khoản phục vụ, sau đó nháy nút Tôi chấp nhận. Hãy tạo tài khoản của tôi.

Lưu ý rằng cần phải điền đủ và đúng các thông tin trên mẫu và ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng hộp thư sau này.

Khi trang web hiển thị lời chúc mừng, quá trình đãng kí đã thành công. Hộp thư đã được tạo trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

Bài 2. Đăng nhập hộp thư và đọc thư

Đăng nhập và mở hộp thư với các bước thực hiện như sau:

1. Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin như hình 37 SGK sẽ xuất hiện.

2. Gõ tên đăng nhập vào ô Tên người dùng và mật khẩu vào ô Mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập). Hộp thư được hiển thị với danh sách các thư có tên người gửi, tiêu đề thư và thời gian gửi. Thư chưa đọc được in đậm:

bthso3d
Hộp thư điện tử trên Google

3. Nháy chuột trên tiêu đề thư để đọc thư.

Bài 3. Soạn và gửi thư

Để soạn và gửi thư, ta thực hiện.

1. Nháy mục soạn thưSoạn Thư để soạn thư mới. Cửa sổ soạn thư sẽ được mở ra tương tự như hình 42 SGK.

bthso3e

2. Gõ địa chỉ của người nhận (có thể chính địa chỉ hộp thư của mình) vào ô Tới, gõ tiêu đề thư vào ô Chủ đề và gõ nội dung thư vào vùng trống phía dưới.

3. Nháy nút gửi guiđể gửi thư.

Ta có thể gửi một thư điện tử đồng thời cho nhiều địa chỉ nhận. Để thực hiện điều đó chỉ cần nhập các địa chỉ này trong ô Tới, phân cách bằng dấu phẩy.

Có thể gửi thư điện tử cùng với tệp đính kèm bằng cách nháy Đính kèm tệp kkvà chọn tệp cần đính kèm trong cửa sổ được mở ra sau đó.

Bài 4. Gửi thư trả lời

Để trả lời một thư, ta thực hiện:

1. Nháy chuột trên liên kết để mở thư cần trả lời;

2. Nháy nút Trả lời. Quan sát để thấy rằng địa chỉ của người gửi được tự động điền vào ô Tới;

3. Gõ nội dung trả lời thư vào ô trống phía dưới. Nháy nút gửi hh 1 để gửi thư.

Hướng dẫn bài thực hành 3

Bài 1. Đăng kí hộp thư

Đăng kí hộp thư với Gmail theo các bước dưới đây:

1. Truy cập trang web www.google.com.vn. Khi đó xuất hiện màn hình như hình dưới dây:

bthso3f
Màn hình Google

2. Nháy chuột vào mục Gmail Gmail ở hàng trên cùng. Trang web dưới đây sẽ xuất hiện:

bthso3g
Đăng kí hộp thư điện tử với Gmail

3. Nháy nút Tạo tài khoản để đăng kí hộp thư mới;

4. Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhậpmật khẩu. Nên kiểm tra tên đăng nhập để xem tên vừa chọn có sử dụng được hay không, vì có thể người khác đã sử dụng tên đăng nhập đó rồi, bằng cách nháy nút kiểm tra khả dụng!

bthso3h
Màn hình khai form

bthso3m

5. Nhập các kí tự trên hình vào ô phía dưới Xác minh Từ như hình 40 SGK

bthso3n

6. Đọc các mục trong ô Điều khoản phục vụ, sau đó nháy nút Tôi chấp nhận. Hãy tạo tài khoản của tôi (hình dưới)

bth so 3 i

Khi đó, trang web hiển thị lời chúc mừng, quá trình đăng kí đã thành công. Hộp thư đã được tạo trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ Gmail (hình dưới).

bth3j

Bài 2. Đăng nhập hộp thư và đọc thư

Đăng nhập và mở hộp thư với các bước thực hiện như sau:

1. Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin như hình dưới đây:

bthso3l


2. Gõ tên đăng nhập vào ô Tên người dùng và mật khẩu vào ô Mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập) Hộp thư được hiển thị với danh sách các thư có tên người gửi, tiêu đề thư và thời gian gửi. Thư chưa đọc được in đậm (hình dưới):

bthso3z
Hộp thư điện tử trên Google

3. Nháy chuột trên tiêu đề thư đề đọc thư. Chẳng hạn, vào tiêu đề thư Nhóm Gmail. Khi đó, nội dung của thư điện tử gửi đến sẽ được mở.

Bài 3. Soạn và gửi thư

Để soạn và gửi thư, ta thực hiện:

1. Nháy mục soạn thư để soạn thư mới. Cửa sổ soạn thư sẽ được mở ra tương tự như hình dưới đây (h.42 SGK):

bthso3aa

2. Gõ địa chỉ của người nhận (có thể chính địa chỉ hộp thư của mình) vào ô Tới, gõ tiêu đề thư vào ô Chủ đề và gõ nội dung thư vào vùng trống phía dưới (hình trên)

3. Nháy nút gửi hh 1 để gửi thư

Khi đó, trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo thư đã được gửi.

Ta có thể gửi một thư điện tử đồng thời cho nhiều địa chỉ nhận. Để thực hiện điều đó chỉ cần nhập các địa chỉ này trong ô Tới, phân cách bằng dấu phẩy.

Có thể gửi thư diện tử cùng với tệp đính kèm bằng cách nháy Đính kèm tệp kk và chọn tệp cần đính kèm trong cửa sổ được mở ra sau đó

bthso3bb
Cửa sổ chọn tệp đính kèm

Nháy nút Open trong cửa sổ Choose file để thực hiện đính kèm tệp.

bthso3cc

Muốn đính kèm tệp nữa, ta nháy nút Đính kèm một tệp khác cc (hình dưới):

bthso3dd

Khi kết thúc việc đính kèm tệp, ta nháy nút gửihh 1để gửi thư.

bthso3ee
Thư đã được gửi

Bài 4. Gửi thư trả lời

Để trả lời một thư, ta thực hiện:

1. Nháy chuột trên liên kết để mở thư cần trả lời;

bthso3gg

2. Nháy nút Trả lờiee. Quan sát để thấy rằng địa chỉ của người gửi được tự động điền vào ô Tới (hình dưới)

bthso3hh

3. Gõ nội dung trả lời thư vào ô trống phía dưới. Em có thể xoá nội dung thư của người đến bằng các thao tác xoá thông thường. Sau khi đã viết xong bức thư, em nháy nút gửi hh 1 để gửi thư.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: