Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet

1. Mục đích, yêu cầu Biết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm. 2. Nội dung Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm thông tin bang máy tìm kiếm Google. Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox 1. Khởi động trình duyệt, nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn Enter. Trang web Google xuất hiện như hình 28 SGK. Máy tìm kiếm Google 2. Gõ từ...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

Biết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm.

2. Nội dung

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm thông tin bang máy tìm kiếm Google.

Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox

1. Khởi động trình duyệt, nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn Enter. Trang web Google xuất hiện như hình 28 SGK.

bth1
Máy tìm kiếm Google

2. Gõ từ khoá liên quan đến vấn đề cần tìm vào ô tìm kiếm (ví dụ, máy tính) rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột vào nút Tìm với Google

bth2
Kết quả tìm kiếm

3. Quan sát danh sách kết quả. Với từng kết quả, Google hiển thị các thông tin như hình minh hoạ ở hình 30 SGK.

bth3
Các thông tin của kết quả tìm được

1. Tiêu đề của trang web;

2. Đoạn văn bản trên trang web chứa từ khoá;

3. Địa chỉ của trang web.

4. Nháy chuột vào chỉ số trang tương ứng ở phía cuối trang web để chuyển sang trang kết quả khác. Mỗi trang kết quả thường hiển thị 10 kết quả tìm kiếm.

hình

bth4
5. Nháy chuột trên một kết quả tìm được để chuyển tới trang web tương ứng.

Bài 2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin

1. Với từ khoá cảnh đẹp Sa Pa, kết quả tìm kiếm có thể như hình 32 SGK (các từ in đậm là một phần từ khoá).

bth5
Kết quả tìm kiếm với từ khóa cảnh đẹp Sa Pa

2. Quan sát kết quả tìm được. Chú ý rằng, Google sẽ cho kết quả là tất cả các trang web có chứa các từ thuộc từ khoá và không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong từ khoá. Quan sát số lượng các trang web tìm được.

3. Để tìm kiếm các trang web chứa chính xác cụm từ cảnh đẹp Sa Pa, ta cần đề cụm từ này trong cặp dấu nháy kép “cảnh đẹp Sa Pa”. Quan sát kết quả nhận được và so sánh với kết quả ở bước trên. Cho nhận xét về tác dụng của cặp dấu nháy kép.

Bài 3. Tìm kiếm thông tin trên trang web về lịch sử dựng nước.

Thực hiện các tìm kiếm sau đây:

1. Tìm kiếm với từ khoá lịch sử dựng nước.

2. Tìm kiếm với từ khoá “lịch sử dựng nước”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được trong hai lần tìm kiếm.

bth6
Kết quả tìm kiếm với từ khoá lịch sử dựng nước

3. Tìm kiếm với từ khoá “lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên.

4. Thêm vào từ khoá cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nhận xét về các kết quả nhận được.

5. Duyệt qua các kết quả tìm được, mở một vài trang web trên danh sách kết quả để tra cứu thông tin về đề tài lịch sử dựng nước của dân tộc ta. Cuối cùng lưu thông tin tra cứu được vào máy tính.

Lưu ý. Nên sử dụng từ khoá sát với vấn đề cần tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hữu ích hơn. Nên bắt đầu tìm kiếm với từ khoá mô tả phạm vi vấn đề tương đối rộng, sau đó thêm từ khoá để thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm ở các thời điểm khác nhau có thể khác nhau vì thông tin trên Internet thường xuyên được cập nhật.

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên trang web về ứng dụng của tin học

Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm thông tin trên trang web về ứng dụng của tin học trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống. Lưu thông tin tra cứu được vào tệp Word.

Có thể dùng các từ khoá sau: tin học, ứng dụng, “ứng dụng của tin học”,… Sử dụng thêm các từ khoá khác theo tùng lĩnh vực ứng dụng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, ví dụ: “nhà trường’’, “dạy và học’’, “văn phòng’’,…

Bài 5. Tìm kiếm hình ảnh

Đề tìm kiếm hình ảnh bằng máy tìm kiếm Google, sau khi truy cập trang web www.google.com.vn, chọn mục Hình ảnh và gõ từ khoá vào ô tìm kiếm để tìm những hình ảnh có liên quan đến các từ khoá.


Kết quả tìm hình ảnh với từ khoá “hoa đẹp ”

Hãy sử dụng Google để tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến một số vấn đề như: lịch sử phát triển máy tính, các loài hoa đẹp, di tích lịch sử Hà Nội,… và lưu lại hình ảnh tìm dược vào một thư mục riêng trên máy tính.

Hướng dẫn Bài thực hành 2

Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox

1. Khởi dộng trình duyệt, nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn Enter. Trang web Google xuất hiện như hình dưới đây:

bth8
Máy tìm kiếm Google

2. Gõ từ khoá “máy tính” – vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột vào nút Tìm với Google. Khi đó kết quả tìm kiếm về máy tính có dạng như hình dưới đây:

bth9
Kết quả tìm kiếm về “máy tính”

3. Quan sát danh sách kết quả. Với từng kết quả, Google hiển thị các thông tin như hình minh hoạ dưới đây:

bth10
Các thông tin của kết quả tìm được

Với mỗi kết quả tìm được, bao gồm một số thông tin như sau:

1. Tiêu đề của trang web. Ví dụ, Máy tính – Wikipedia tiếng Việt;

2. Đoạn văn bàn trên trang web chứa từ khoá. Chẳng hạn, Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng…

3. Địa chỉ của trang web. Ví dụ, vi.wikipedia.org

4. Khi nháy chuột vào chi số trang tương ứng ở phía cuối trang web thì sẽ chuyển sang trang kết quả khác. Mỗi trang kết quả thường hiển thị 10 kết quả tìm kiếm (hình dưới).

bth4

5. Khi nháy chuột trên một kết quả tìm được thì sẽ chuyển tới trang web tương ứng. Ví dụ, khi nháy chuột trên vi.wikipedia.org thì trên màn hình xuất hiện trang web như hình dưới đây:

bth11
Trang web của Wikipedia

Bài 2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin

1. Khi gõ nhập cụm từ khoá “cảnh đẹp Sa Pa” vào ỏ tìm kiếm rồi gõ phím Enter hoặc nháy chuột vào nút Tìm với Google kết quả tìm kiếm có thể như dưới đây (hình 32 SGK):

bth12
Kết quả tìm kiếm với từ khóa cảnh đẹp Sa Pa

2. Em hãy quan sát kết quả tìm được. Chú ý rằng, Google sẽ cho kết quả là tất cả các trang web có chứa các từ thuộc từ khoá và không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong từ khoá. Chẳng hạn, em tìm kiếm với cụm từ khóa Cảnh đẹp sa Pa. Khi đó, em quan sát số lượng các trang web tìm được (hình dưới):


Kết quả với từ khoá Cảnh đẹp sa PA

3. Để tìm kiếm các trang web chứa chính xác cụm từ cảnh đẹp Sa Pa, ta cần đề cụm từ này trong cặp dấu nháy kép “cảnh đẹp Sa Pa”. Quan sát kết quả nhận được và so sánh với kết quả ở bước trên. Cho nhận xét về tác dụng của cặp dấu nháy kép.

bth14
Kết quả tìm kiếm với cụm từ khóa “cảnh đẹp Sa Pa”

Bài 3. Tìm kiếm thông tin trên trang web về lịch sử dụng nước

Thực hiện các tìm kiếm sau đây:

1. Tìm kiếm với từ khoá lịch sử dựng nước.

Trong ô tìm kiếm, em nhập từ khoá lịch sử dưng nước và gõ phím Enter hoặc nháy chuột tại nút Tìm với Google. Khi đó, kết quả tìm kiếm sẽ như hình dưới đây:

bth15
Kết quả tìm kiếm với từ khoá “lịch sử dựng nước”

2. Tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được trong hai lần tìm kiếm.

+ Khi tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước” thì kết quả trên màn hình sẽ như màn hình dưới đây:

bth16
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước”

Quan sát kết quả tìm kiếm của hai lần tìm kiếm ở trên, ta nhận thấy rằng số lượng các trang web tìm được trong hai lần tìm kiếm là khác nhau Cụ thể là khi tìm kiếm với từ khoá lịch sử dựng nước thì số lượng kết quả là 5.120.000, còn khi tìm kiếm với từ khoá “lịch sử dựng nước” thì số lượng kết quả là 410.000. Như vậy, khi tìm kiếm với từ khoá được đề trong cặp dấu nháy kép sẽ ít hơn từ khoá không đặt trong cặp dấu nháy kép.

bth17
Kết quả tìm kiếm với từ khóa lịch sử dựng nước

3. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước”, “Vua Hùng”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên.

+ Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”

Khi tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. Các kết quả có được như các hình dưới đây:

bth16
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước”

bth18
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “Vua Hùng”

Quan sát kết quả tìm kiếm của hai lần tìm kiếm ở trên, ta nhận thấy rằng số lượng các trang web tìm được trong hai lần tìm kiếm là khác nhau. Cụ thể là khi tìm kiếm với từ khoá “Lịch sử dựng nước” thì số lượng kết quả là 410.000, còn khi tìm kiếm với từ khoá “Vua Hùng” thì số lượng kết quả là 149.000.

4. Thêm vào từ khoá cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiến và nhận xét về các kết quả nhận được.

+ Tìm kiếm với từ khoá “Lịch sử dựng nước Văn Lang”“Vua Hùng Văn Lang”:

bth19
Kết quả tìm kiếm với từ khoá “Lịch sử dựng nước Văn Lang”


bth20
Kết quả tìm kiếm với từ khoá “Vua Hùng Văn Lang”

Khi thêm vào từ khoá cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, thì kết quả tìm kiếm của hai lần tìm kiếm ở trên là khác nhau. Cụ thể là khi tìm kiếm với từ khoá “Lịch sử dựng nước Văn Lang” thì số lượng kết quá là l, còn khi tìm kiếm với từ khoá “Vua Hùng Văn Lang” thì số lượng kết quả là 22.600.

5. Em hãy duyệt qua các kết quà tìm được, mở một vài trang web trên danh sách kết quả để tra cứu thông tin về đề tài lịch sử dựng nước của dân tộc ta. Cuối cùng lưu thông tin tra cứu được vào máy tính bằng lệnh File/Save Page As.

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên trang web về ứng dụng của tin học

Sử dụng máy tìm kiếm Google đề tìm kiếm thông tin trên trang web về ứng dụng của tin học trong nhưng lĩnh vực khác nhau của đời sống. Lưu thông tin tra cứu được vào tệp Word.

+ Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm thông tin trên trang web về ứng dụng của tin học trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống bằng các từ khoá sau: tin học, ứng dụng, “ứng dụng của tin học”,…

bth21
Kết quả tìm kiếm với từ khóa Tin học

bth22
Kết quả tìm kiếm với từ khóa ứng dụng

bth23

Kết quả tìm kiếm với từ khóa “ứng dụng của tin học”

Tìm kiếm với các từ khóa theo từng lĩnh vực ứng dụng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm: “nhà trường”, “dạy và học”, “văn phòng”…

bth24
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “nhà trường”

bth25
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “dạy và học”

bth26
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “văn phòng”

Bài 5. Tìm kiếm hình ảnh

Để tìm kiếm hình ảnh bằng máy tìm kiếm Google, sau khi truy cập trang web www.google.com.vn, chọn mục Hình ảnh và gõ từ khoá vào ô tìm kiếm để tìm những hình ảnh có liên quan đến các từ khoá (hình dưới).

bth27
Kết quà tìm hình ảnh với từ khoá “hoa đẹp ”

Sử dụng Google để tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến: lịch sử phát triển máy tính, các loài hoa đẹp, di tích lịch sử Hà Nội,…

bth28
Kết quả tìm kiếm với từ khoá “lịch sử phát triển máy tính ”

bth29
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “các loài hoa đẹp”

bth30
Kết quả tìm kiếm với từ khoá “di tích lịch sử Hà Nội ”

Lưu lại hình ảnh tìm được vào một thư mục riêng trên máy tính Anh may tinh bằng lệnh File/Save Page As…

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: