Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

1. Mục đích, yêu cầu - Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước. - Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn. 2. Nội dung Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh 1. Đọc kĩ bài viết về lịch sử phát triển máy tính dưới đây và chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu vê chủ đề này. Lịch sử máy tính Chiếc máy tính đầu tiên...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

– Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.

– Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.

2. Nội dung

Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh

1. Đọc kĩ bài viết về lịch sử phát triển máy tính dưới đây và chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu vê chủ đề này.

Lịch sử máy tính

Chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới có tên ENIAC được khỏi công từ năm 1943 và hoàn thành vào tháng 2 năm 1946.

Máy ENIAC rất lớn và rắt nặng. Nó chiếm diện tích gấp 10 lần diện tích căn phòng bình thường (20 m2 ).

h1

ENIAC là máy tính có bộ nhớ và hoạt động theo chương trình. Nó được xem là “cha đẻ của máy tính điện tử”.

Kể từ đó đến nay nhiều loại máy tính khác nhau đã ra đời, nhưng cách làm việc của chúng vẫn giống nhau như chiếc máy tính đầu tiên này.

Nhiều máy tính lớn khác được chế tạo sau đó, trong đó có máy tính UNIVAC 1 (1950), máy tính IBM 360(1964),…

h2
Sau đó máy tính đã được nghiên cứu chế tạo theo xu hướng nhỏ gọn hơn, đặc biệt là rẻ hơn, dễ sử dụng hơn. Chúng được gọi là máy tính cá nhân.

Năm 1973, ông Trương Trọng Thi (người Việt sống ờ Pháp) và đồng nghiệp đã cho ra đời máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới có tên là máy tính Micral.

h3
Ông Trương Trọng Thi

Năm 1983 hãng IBM chính thức công hố máy tính cá nhân của mình với tên IBM PC/XT. Phần lớn máy tính cá nhàn hiện nay được sản xuất dựa trên máy tính cá nhân của IBM.

h4

Cho đến nay công nghệ máy tính hên tục phát triển và cho ra đời các máy tính khác nhau: máy tính lớn, siêu máy tính, máy tính xách tay, máy tính bỏ túi, máy tính cầm tay (PDA),…

h5

2. Tạo bài trình chiếu về lịch sử phát triển máy tính dựa trên dàn ý đã chuẩn bị trong mục 1.

3. Trình chiếu để kiểm tra, thực hiện các chỉnh sửa, nếu cần, và lưu trình chiếu với tên Lich_su_may_tinh

Yêu cầu:

– Bài trình chiếu phản ánh đúng nội dung của bài viết

– Nội dung văn bản trên từng trang chiếu ngắn gọn, cô đọng

– Có màu nền, vị trí và định dạng văn bản thống nhất trên mọi trang chiếu.

– Màu chữ nổi rõ trên màu nền, có cỡ chữ thích hợp để dễ đọc.

– Nội dung từng trang chiếu được minh hoạ bằng các hình ảnh phù hợp.

– Có hiệu ứng động chuyển trang thống nhất và hiệu ứng động xuất hiện văn bản và hình ảnh một cách hợp lí.

Kết quả có thề tương tự như hình (h. 99 SGK) dưới đây:

h6

Gợi ý:

Dàn ý của bài trình chiếu có thể như sau:

1. Lịch sử máy tính

2. Máy tính điện tử đầu tiên

+ Có tên là ENIAC

+ Khởi công năm 1943, hoàn thành năm 1946

3. ENIAC

+ Rất lớn và rất nặng

+ Có bộ nhớ và hoạt động theo chương trình

+ Được chế tạo dựa trên nguyên lí của Phôn nôi man

4. Một vài máy tính lớn khác

5. Máy tính cá nhân đầu tiên

+ Có tên là Micral

+ Do Trương Trọng Thi (người Việt sống ở Pháp) và đồng nghiệp phát minh (1973)

6. Máy tính cá nhân IBM

+ IBM PC/XT (1983)

+ Phần lớn máy tính cá nhân hiện nay được sản xuất dựa trên máy tính IBM

7. Một số dạng máy tính ngày nay

+ Máy tính lớn

+ Siêu máy tính

+ Máy tính xách tay

+ Máy tính bỏ túi

+ Máy trợ giúp cá nhân (PDA)

– Có thể sử dụng các hình ảnh có sẵn trên máy tính.

– Thứ tự các bước để tạo bài trình chiếu:

(1) Khởi động PowerPoint.

(2) Áp dụng một mẫu bài trình chiếu có màu nền thích hợp hoặc tạo màu nền thích hợp cho tất cả các trang chiếu.

(3) Áp dụng bố trí thích hợp cho từng trang chiếu, nhập nội dung văn bản và chèn hình ảnh tương ứng vào từng trang chiếu.

(4) Thực hiện các chỉnh sửa định dạng văn bản nhất quán trên các trang chiếu, đặc biệt lưu ý đến màu chừ.

(5) Đặt hiệu ứng động thống nhất để chuyển các trang chiếu.

(6) Đặt hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên các trang chiếu (thống nhất trong toàn bộ bài trình chiếu).

(7) Trình chiếu để kiểm tra, chỉnh sửa và lưu kết quả.

Hướng dẫn Bài thực hành 10: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh

1. Em hãy đọc kĩ bài viết về lịch sử phát triển máy tính ở trên đây và chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu về chủ đề này.

+ Dàn ý: Em tham khảo dàn ý trong SGK trang 120. Bao gồm 7 mục lớn, đó là: Tiêu đề của bài trình chiếu (Lịch sử phát triển máy tính);

– Máy tính điện tử đầu tiên

– ENIAC

– Một vài máy tính lớn khác

– Máy tính cá nhân đầu tiên

– Máy tính cá nhân IBM

– Một số dạng máy tính ngày nay.

+ Chuẩn bị một số ảnh minh hoạ cho các nội dung. Chẳng hạn như ảnh về máy tính ENIAC, máy tính UNIVAC 1, máy tính IBM 360, ông Trương Trọng Thi, máy tính Micral, máy tính IBM PC/XT, máy tính lớn, siêu máy tính, máy tính xách tay, máy tính bỏ túi, máy tính cầm tay.

Lưu ý: Các ảnh về máy tính, ông Trương Trọng Thi em có thề tìm kiếm bằng hình ảnh trên Internet nhờ máy tìm kiếm Google với từ khoá “máy tính ENIAC”, “Máy tính IBM 360”,…

2. Tạo bài trình chiếu về lịch sử phát triển máy tính dựa trên dàn ý đã chuẩn bị trong mục 1.

Em nên thực hiện theo dàn ý đã nêu và cần phải:

+ Tạo bảy trang chiếu

+ Chọn màu nền cho các trang chiếu

+ Chọn mẫu bố trí có hình ảnh,…

3. Trình chiếu để kiểm tra, thực hiện các chinh sửa, nếu cần, và lưu bài trình chiếu với tên Lich_su_may_tinh.

Nháy chuột vào nút h7 để trình chiếu;

Thực hiện các chỉnh sửa (nếu cần) bằng cách đưa bài trình chiếu về dạng các trang chiếu (Slides) bằng cách nháy chuột vào nút h8 Khi đó trang chiếu được chia thành 2 ngăn (hình dưới).

h9
Bài trình chiếu về dạng các trang chiếu

Nhấp chuột vào ngăn bên trái, quan sát ngăn bên phải xem có cần chỉnh sửa gì không. Khi cần chỉnh sửa thì nhấp chuột vào ngăn bên phải và chỉnh sửa.

+ Lưu bài trình chiếu: File => Save (Ctrl+S) (hoặc nháy chuột vào nút save) và đặt với tên Lich_su_may_tinh.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: