Giải bài tập Tin học 9, bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

1. Mục đích, yêu cầu - Làm quen với trình duyệt Firefox; - Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết. 2. Nội dung Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox 1. Khởi động Firefox bằng một trong hai cách sau: - Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Firefox trên màn hình nền. - Chọn Start => All Programs => Mozilla Firefox =>...

Có thể bạn quan tâm:

1. Mục đích, yêu cầu

– Làm quen với trình duyệt Firefox;

– Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết.

2. Nội dung

Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox

1. Khởi động Firefox bằng một trong hai cách sau:

– Nháy đúp chuột vào biểu tượng bth1a của Firefox trên màn hình nền.

– Chọn Start => All Programs => Mozilla Firefox => Mozilla Firefox

Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được đặt ngầm định của trình duyệt. Ví dụ như hình dưới đây

bth1b
Trang web Tiền phong Online2. Quan sát và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox: bảng chọn File dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ, các nút lệnh,…

Bài 2. Xem thông tin trên các trang web

1. Truy cập trang web của báo VietnamNet với địa chỉ vietnamnet.vn. Khám phá nột số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang web liên kết.

Sử dụng các nút lệnh bth1c (Back), bth1d (Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem.

2. Truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ.

Một số trang web có thể tham khảo:

www.tntp.org.vn : Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong;

www.tienphong.vn : Phiên bản điện tử của báo Tiền phong;

www.dantri.com.vn : Báo điện tử của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam;

encarta.msn.com: Bộ bách khoa toàn thư đa phương tiện của hãng Microsoft;

vi.wikipedia.org: Bộ bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt.

Nháy chuột trên nút Home Pagebth1e để trở lại trang chủ được đặt ngầm định của trình duyệt.

Bài 3. Lưu thông tin

Hãy lưu thông tin trên trang web (văn bản, hình ảnh) về máy tính.

– Để lưu hình ảnh trên trang web, cần thực hiện các bước sau:

+ Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu để mở bảng chọn tắt (h.26 SGK);

+ Chọn Save Image As, khi đó một hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép lựa chọn vị trí lưu ảnh;

+ Chọn thư mục để lưu ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên ngầm định);

+ Cuối cùng nháy Save.

bth1f

Để lưu cả trang web ta thực hiện như sau:

+ Chọn lệnh File => Save Page As (h.27), hộp thoại Save as được hiển thị;

+ Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên tệp trên hộp thoại Save as và nháy Save

Lưu ý rằng khi đó trang web sẽ được lưu cùng một thư mục có tên là tên rang web và ghép thêm _files.

bth5

– Nếu chỉ muốn lưu một phần văn bản của trang web, ta chọn phần văn bản đó rồi nhấn Ctrl + C; tiếp theo mở Word và nhấn Ctrl + V để đưa vào Word rồi lưu lại.

Hướng dẫn bài thực hành 1.

1. Khởi động Firefox bằng một trong hai cách sau:

– Nháy đúp chuột vào biểu tượng bai thuc hanh 1a hình của Firefox trên màn hình nền.

– Chọn Start =>All programs => Mozilla Firefox => Mozilla Firefox

Trước khi khởi động Firefox, chúng ta cần phải tìm kiếm và cài đặt Mozilla Firefox.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tìm kiếm Mozilla Firefox

Vào trang web: Google.com.vn. Gõ cụm từ Mozilla Firefox vào hộp tìm kiếm (hình dưới)

bthg

Gõ phím Enter hoặc nháy nút Tìm với Google. Chờ đợi. Trên màn hình xuất hiện kết quả tìm kiếm như hình dưới đây.

bthk

Bước 2. Tải Mozilla Firefox về máy tính

Nháy chuột vào kết quả tìm kiếm đầu tiên với mục Free Mozilla Firefox 3.5. Ta có màn hình như dưới đây

bthh

Nháy vào nút Tải ngaybthl Chờ đợi máy tính tải phần mềm về máy tính. Tiếp đến xuất hiện màn hình dưới:

bthm

Nháy nút Save xuất hiện cửa sổ Save as dưới đây:

bthn

Nháy tiếp nút Save để lưu phần mềm vào máy tính (Desktop), thì xuất hiện hộp thoại dưới đây.

bthi

Bước 3. Cài đặt Mozilla Firefox

Nháy chuột vào Run, sẽ xuất hiện cửa sổ dưới đây:

bthj

Nháy nút Next. Xuất hiện màn hình dưới đây:

bth1

Nháy nút Next, sẽ xuất hiện cửa sổ dưới đây

bth2

Nháy nút Install, sẽ xuất hiện cửa sổ dưới đây.

bth3

Nhấn phím Finish thì xuất hiện biểu tượng bai thuc hanh 1a trên màn hình nền.

Bước 3. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng bai thuc hanh 1a để truy cập trang web của báo VietnamNet với địa chỉ vietnamnet.com. Khi đó, cửa sổ làm việc của trang web VietnamNet có như hình dưới đây:

bth4

2. Quan sát và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox: bảng chọn File dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ, các nút lệnh,…

+ Bảng chọn File dùng để lưu và in trang web

Bảng chọn File (hình dưới) bao gồm các mục chọn sau đây:

bth5

New Window (Ctrl+N): Tạo một cửa sồ mới (Home Page);

– New Tab (Ctrl + T): Tạo một Tab mới. Cho phép người dùng truy cập vào một trang web mới;

Open Location… (Ctrl + L): Cho phép người dùng truy cập vào một trang web khác từ màn hình hiện tại;

Open File… (Ctrl + O): Mở một tệp đã có;

Close Window (Ctrl+Shift+W): Đóng cửa sổ;

Close Tab (Ctrl+W): Đóng Tab;

Save Page As… (Ctrl+S). Lưu trang web hiện tại dưới dạng html (hình dưới).

bth6
Hộp thoại Save As

Save Frame As: Lưu cửa sổ màn hình;

Send Link…: Gửi liên kết (hình dưới);

bth7
Hộp thoại Launch Application

Page setup: Thiết lập trang web (hình dưới)

bth8
Hộp thoại Page Setup

– Print Privew: Xem trước khi in

bth9

– Print …(Ctrl+P): In trang Web (hình dưới);

bth10
Hộp thoại Print

– Import…: Truy cập vào Internet (Tạo bookmarks, history, passwords…) (hình dưới);

bth11
Hộp thoại Import Wizard

Work Offline: Kết thúc phiên làm việc với trang web;

– Exit: Thoát khỏi trang web.

– Ô địa chỉ, các nút lệnh,…

– Ô địa chỉ là nơi nhập địa chỉ trang web cần truy cập;

– Các nút lệnh: File, Edit, View, History, Bookmarks, Yahoo!, Tools, Help.

Bài 2. Xem thông tin trên các trang web

1. Truy cập trang web của báo VietnamNet với địa chỉ vietnamnet.vn. Khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang web liên kết.

Sử dụng các nút lệnh bai thuc hanh 1c(Back), bai thuc hanh 1d(Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem.

Tại ô địa chỉ, em nhập địa chỉ vietnamnet.vn rồi gõ phím Enter (hoặc nháy chuột vào nút Go ). Khi đó xuất hiện trang web có hình như hình dưới đây:

bai thuc hanh 12
Trang web vietnamnet

+ Khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web, xem các trang web liên kết.

Khi em nháy chuột vào một liên kết, chẳng hạn mục Giáo dục – Du học. Khi đó, xuất hiện trang web như hình dưới đây:

bth13

Còn khi nháy chuột vào mục Thanh niên-Thời đại, sẽ xuất hiện màn hình như hình dưới đây:

bth14

Tiếp tục, em sử dụng các nút lệnh bai thuc hanh 1c(Back), bai thuc hanh 1d(Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem.

2. Truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ. Một số trang web có thể tham khảo:

www.tntp.org.vn: Báo điện tử thiếu niên Tiền phong (hình dưới)

bth15

www.tienphong.vn: Phiên bản điện tử của báo Tiền phong (hình dưới)

bth16

www.dantri.com: Báo điện tử Trung ương hội khuyến học Việt Nam (hình dưới)

bth18

encarta.msn.com: Bộ bách khoa toàn thư đa phương tiện của hãng Microsoft.

bth 19

vi.wikipedia.org: Bộ bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt (hình dưới)

bth20

Nháy chuột trên nút Home pagebai thuc hanh 1e để trở lại trang chủ được đặt ngầm định của trình duyệt.

Bài 3. Lưu thông tin

Hãy lưu thông tin trên trang web (văn bản, hình ảnh) về máy tính.

Để lưu hình ảnh trên trang web, cần thực hiện các bước sau:

+ Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu đề mở bảng chọn tắt (h.26 SGK);

+ Chọn Save Image As, khi đó một hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép lựa chọn vị trí lưu ảnh;

+ Chọn thư mục để lưu ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên ngầm định);

+ Cuối cùng nháy Save.

bth21

– Để lưu cả trang web ta thực hiện như sau:

+ Chọn lệnh File => Save Page As (h.27), hộp thoại Save as được hiển thị;

+ Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên tệp trên hộp thoại Save as và nháy Save.

Lưu ý rằng khi đó trang web sẽ được lưu cùng một thư mục có tên là tên trang web và ghép thêm _files.

bth22

Bảng chọn File cho phép lưu hoặc in trang web

– Nếu chỉ muốn lưu một phần văn bản của trang web, ta chọn phần văn bản đó rồi nhấn Ctrl+C; tiếp theo mở Word và nhấn Ctrl+V để đưa vào Word rồi lưu lại.

Lưu ý: Bài này các em tự thực hành thao tác lưu hình ảnh trên trang web lưu cả trang web và một phần văn bản của trang web.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: