Giải bài tập Tin học 9, bài 8.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT GHI NHỚ 1. Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử; 2. Có thể sử dụng bài trình chiếu để trình bày trong cuộc họp, để dạy và học trong nhà trường, để giải trí và quảng cáo. 1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em...

Có thể bạn quan tâm:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

GHI NHỚ

1. Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử;

2. Có thể sử dụng bài trình chiếu để trình bày trong cuộc họp, để dạy và học trong nhà trường, để giải trí và quảng cáo.

1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết.

2. Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu.

3. Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

4. Khi thầy cô sử dụng bài giảng điện tư để giảng nội dung bài học, giờ học một số môn học có sử dụng bài giảng điện tử và giải thích tại sao giờ học lại sinh động và dễ hiểu hơn.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Ngoài bảng viết và hình vẽ, một số công cụ hỗ trợ trình bày, đó là: trình chiếu Powerpoint, máy chiếu (projector),…

2. Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu, đó là:

– Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử;

– Trình chiếu các trang của bài trình chiếu.

3. Một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu, đó là:

– Phục vụ hội nghị, hội thảo;

– Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiêm tra trắc nghiệm….

– Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo,…

4. Khi thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng nội dung bài học, giờ học một số môn học có sử dụng bài giảng điện tử thì giờ học lại sinh động và dễ hiểu hơn. Điều này em tự nghĩ câu trả lời, đưa ra ví dụ minh hoạ họp lí.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Thế nào là phần mềm trình chiếu? Cho ví dụ minh hoạ.

2. Vì sao trong các cuộc họp hoặc hội thảo người ta thường dùng phần mềm trình chiếu đề trình bày báo cáo của mình?

3. Hãy nêu nhũng ưu nhược điểm của phần mềm trình chiếu.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: