Giải bài tập Tin học 9, bài 7.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại a) Lợi ích của ứng dụng tin học + Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; + Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến; + Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí; b) Tác động của tin học...

Có thể bạn quan tâm:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại

a) Lợi ích của ứng dụng tin học

+ Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội;

+ Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến;

+ Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí;

b) Tác động của tin học đối với xã hội

+ Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội;

+ Thay đổi cuộc sống;

+ Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội;

Tóm lại, Tin học và máy tính ngày nay đã thật sự trở thành động lực và lực lượng

sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hoá

a) Tin học và kinh tế tri thức

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức.

b) Xã hội tin học hoá

+ Xã hội tin học hoá là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia;

+ Xã hội tin học hoá làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức;

+ Trong xã hội tin học hoá, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,…

3. Con người trong xã hội tin học hoá

Mỗi chúng ta trong xã hội tin học hoá cần:

1. Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội, trong đó có cá nhân mình;

2. Có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet;

3. Xây dựng phong cách sống khoa học, có tổ chức, đạo đức và văn hoá ứng xử trên môi trường Internet, có ý thức tuân thủ pháp luật là yêu cầu tất yếu đối với mỗi người tham gia vào không gian điện tử chung.

GHI NHỚ

1. Ngày nay tin học và máy tính đã thật sự trở thành động lực cho sự phát triển xã hội;

2. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở ứng dụng tin học và máy tính;

3. Cần có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội. cần có trách nhiệm đối với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại.

2. Xã hội tin học hoá là gì? Tại sao ta nói xã hội tin học hoá là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức?

3. Em hãy nêu những mặt trái của tin học và máy tính.

4. Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại

Em hãy xem xét theo hai phương diện:

– Lợi ích của ứng dụng tin học;

– Tác động của tin học đối với xã hội.

2. Xã hội tin học hoá. Xã hội tin học hoá là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức.

+ Xã hội tin học hoá là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia;

+ Xã hội tin học hoá làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức vì nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội, được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia,… Hơn nữa, trong xã hội tin học hoá, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,…

3. Những mặt trái của tin học và máy tính

Em tự suy nghĩ câu trả lời của ý này và lấy môi trường Internet để làm ví dụ minh hoạ,…

4. Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet?

+ Thông tin rất quan trọng;

+ Môi trường mạng Internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện, nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Em hiểu thế nào về kinh té tri thức? Nó có liên quan như thế nào với tin học và máy tính?

2. Con người trong xã hội hoá tin học cần quan tâm đến những vấn đề nào?

3. Theo em thế nào là nguồn tài nguyên thông tin?

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: