Giải bài tập Tin học 9, bài 4.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Thư điện tử là gì? + Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử; + Việc chuyển thư và quản lí các hộp thư được hệ thống thư điện tử thực hiện; + Thư điện tử có nhiều ưu điểm so với thư truyền thống: chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi thư...

Có thể bạn quan tâm:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Thư điện tử là gì?

+ Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử;

+ Việc chuyển thư và quản lí các hộp thư được hệ thống thư điện tử thực hiện;

+ Thư điện tử có nhiều ưu điểm so với thư truyền thống: chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận, có thể gửi kèm tệp,…

2. Hệ thống thư điện tử

+ Quá trình gửi thư qua bưu điện được thực hiện theo các bước như sau:

1. Người gửi bỏ thư đã có địa chi chính xác của người nhận vào thùng thư

2. Nhân viên bưu điện tại nơi gửi tập hợp mọi thư cần gửi vào nơi nhận;

3. Thư được chuyển vào nơi nhận qua hệ thống vận chuyển của bưu điện;

4. Nhân viên bưu điện tại nơi nhận chuyển thư đến người nhận.

+ Quá trình gửi và nhận thư điện tử cũng được thực hiện tương tự như gửi và nhận thư bằng bưu điện, đó là:

Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử gọi là máy chủ thư điện tử (“bưu điện”), còn hệ thống vận chuyển của “bưu điện” là các mạng máy tính.

3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

a) Mở tài khoản thư điện tử

Để có thể gửi/nhận thư điện tử, trước hết ta cần phải mở tài khoản thư điện từ với một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet như Yahoo, Google….

+ Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho người dùng một hộp thư điện tử (mail box) (tên đăng nhập và mật khẩu) trên máy chủ thư điện tử.

+ Hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên dăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

Ví dụ: [email protected], [email protected],…

b) Nhận và gửi thư

+ Khi có hộp thư, ta có thể nhận, đọc và gửi thư;

+ Các bước để mở hộp thư:

1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử;

2. Đăng nhập vào hộp thư bằng cách gõ tên đăng nhập (tên người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập);

bai4

+ Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng sau đây:

– Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư;

– Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể;

– Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người;

– Trả lời thư;

– Chuyển tiếp thư cho một người khác.

GHI NHỚ

1. Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính;

2. Mỗi địa chỉ thư điện tử là tên của một hộp thư điện tử và là duy nhất trên toàn thế giới;

3. Dịch vụ thư điện tử nhận và đọc thư, viết và gửi thư, trả lời thư và chuyển tiếp thư cho người khác.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

2. Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. Mô hình này có điểm gì giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống?

3. Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta phải làm gì?

4. Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử.

5. Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện từ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.

6. Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử.

7. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

(A) www.vnexpress.net

(B) [email protected]

(C) [email protected]

(D) www.dantri.com.vn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Thư điện tử. Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

+ Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính;

+ Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống, đó là: chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận, có thể gửi kèm tệp,…

2. Mô hình hoạt động của thư điện tử và những điểm giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống.

+ Mô hình hoạt động của thư điện tử, đó là:

– Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

– Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

– Máy chủ thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

– Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

+ Những điểm giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống

Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều phải qua 4 bước;

Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện nhờ Internet.

3. Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải mở tài khoản thư điện tử với một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet như Yahoo, Google,… Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho người dùng một hộp thư điện tử (mail box) (đi kèm là tên đăng nhậpmật khẩu) trên máy chủ thư điện tử. Hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng:

<tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

Ví dụ, [email protected][email protected],…

4. Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử.

+ Hộp thư điện tử (mail box) là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử;

+ Địa chỉ thư điện tử là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

5. “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”. Bởi vì, trong mỗi địa chỉ thư điện tử <tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

thì địa chỉ tên máy chủ lưu hộp thư (chẳng hạn cua yahoo.com, hotmail,…) có thể dùng chung cho nhiều người sử dụng, còn tên đăng nhập của hộp thư là phần dành riêng duy nhất cho mỗi người mỗi khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và chúng không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí địa chỉ thư điện tử, nếu có ai đó đã đăng kí tên đăng nhập rồi thì người đăng kí sau phải đăng kí tên đăng nhập khác.

6. Các thao tác làm việc với hộp thư điện tử, đó là;

1. Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

2. Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

3. Máy chủ thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

4. Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

7. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

(A) www.vnexpress.net

(B) [email protected]

(C) [email protected]

(D) www.dantri.com.vn

địa chỉ là địa chỉ thư điện tử:

(B) [email protected]

(C) [email protected]

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Vì sao để gửi/nhận thư điện tử người sử dụng phải mở tài khoản thư điện tử?

2. Thư điện tử có mấy thành phần? Đó là những thành phần nào?

3. Hãy nêu những chức năng chính của dịch vụ thư điện tử.

4. Hãy nêu những ưu nhược điểm của thư điện tử so với thư truyền thống (bưu điện).

5. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

(A) [email protected]

(B) www.24h.com.vn

(C) [email protected]

(D) gao [email protected]

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: