Giải bài tập Tin học 9, bài 3.

GHI NHỚ 1. Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng; 2. Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung tạo thành một website; 3. Trình duyệt web là một phần mềm được dùng để truy cập các trang web; 4. Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người...

Có thể bạn quan tâm:


GHI NHỚ

1. Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng;

2. Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung tạo thành một website;

3. Trình duyệt web là một phần mềm được dùng để truy cập các trang web;

4. Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

2. Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website.

3. Em hiểu WWW là gì?

4. Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập dược một trang web cụ thể?

5. Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm.

6. Hãy nêu một số website mà em biết.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Siêu văn bản. Phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

+ Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,.. và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác;

+ Sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web, đó là siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… còn trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web);

2. Khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website Các em tham khảo mục b, trang 22 SGK. Các khái niệm đó là:

+ Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web);

+ Website là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung – hay gọi là địa chỉ của website;

3. WWW- World Wide Web là hệ thống các website trên Internet, là một mạng; lưới thông tin đa dạng khổng lồ toàn cầu;

4. Phần mềm để truy cập các trang web. Cách thức để truy cập được một trang web cụ thể.

+ Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm trình duyệt web. Phần mềm này giúp người sử dụng giao tiếp với hệ thống WWW. Các trình (duyệt web phổ biến đó là: Internet Epxlorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox,…

+ Các bước thực hiện để truy cập một trang web cụ thể:

1. Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ;

2. Nhấn phím Enter.

5. Mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Một số máy tìm kiếm.

+ Mục đích của máy tìm kiếm là nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo đúng yêu cầu.

+ Một số máy tìm kiếm:

– Google: http://www.google.com.vn

– Yahoo: http://www.yahoo.com

– Microsoft: http://www.bing.com

– AltaVista: http://www.altavista.com

6. Một số website mà em biết. Chẳng hạn:

www.edu.net.vn

www.tntp.org.vn

www.vietnamnet.vn

www.vnexpress.net

www.24h.com.vn

www.vnschool.net

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Em hiểu thế nào là trang chủ (Home page)?

2. Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào mà ta quan tâm không?

3. Em hãy nêu các bước để tìm kiếm những hình ảnh về “cánh đồng”.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: