Giải bài tập Tin học 9, bài 10.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Màu nền trình chiếu Các bước để tạo màu nền cho một trang chiếu của PowerPoint: 1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide); 2. Chọn lệnh Format =>Background; 3. Nháy nút mũi tên và chọn màu thích hợp; 4. Nháy nút Apply trên hộp thoại. 2. Định dạng nội dung văn bản + Nội dung văn bản trên trang chiếu được nhập vào các khung văn bản; + Một số khả năng định dạng...

Có thể bạn quan tâm:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Màu nền trình chiếu

Các bước để tạo màu nền cho một trang chiếu của PowerPoint:

1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide);

2. Chọn lệnh Format =>Background;

3. Nháy nút mũi tên và chọn màu thích hợp;

4. Nháy nút Apply trên hộp thoại.

2. Định dạng nội dung văn bản

+ Nội dung văn bản trên trang chiếu được nhập vào các khung văn bản;

+ Một số khả năng định dạng văn bản:

– Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ;

– Căn lề;

Tạo các danh sách liệt kê.

+ Cách định dạng văn bản trong PowerPoint tương tự như trong Word.

3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu

+ Nháy nút h1 để cho xuất hiện các mẫu bài trình chiếu;

+ Các bước để chọn các trang chiếu:

1. Nháy nút mũi tên h2 bên phải mẫu;

2. Nháy Apply to Selected Slides để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã chọn hoặc Apply to All Slides để áp dụng cho mọi trang chiếu (hình dưới);

h3

4. Các bước tạo bài trình chiếu

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu;

2. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

3. Nhập và định dạng nội dung văn bản;

4. Thêm các hình ảnh minh hoạ;

5. Tạo các hiệu ứng động;

6. Trình chiếu kiêm tra, chỉnh sửa và lưu bài chiếu.

GHI NHỚ

1. Màu nền trang chiếu và định dạng văn bản là các yếu tố làm cho bài trình chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.

2. Mẫu trình chiếu gồm màu nền, các hình ảnh trên nền trang chiếu và định dạng văn bản được thiết kể sẵn đề sẵn sàng áp dụng cho bài trình chiếu.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu.

2. Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bùi trình chiêu được không và bằng cách nào? Hãy cho ví dụ về việc sử dụng họp lí các màu nền khác nhau trong một bài trình chiếu.

3. Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của PowerPoint và của Word rồi cho nhận xét.

4. Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

5. Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu.

6. Tạo bài trình chiếu gồm một vài trang chiểu và trang tiêu đề. Tạo màu nền cho trang tiêu đề bằng một hình ảnh và các trang khác có màu nền theo ý em. Nhập nội dung vàn bản đã chuẩn bị trang Bài tập 6, Bài 9 vào các trang chiếu và lưu kết quả.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1. Tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

+ Tác dụng của màu nền trang chiếu: Làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn;

+ Tác dụng của định dạng văn bản trong một bài trình chiếu: Làm cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

2. Ta có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu bằng cách:

1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide);

2. Chọn lệnh Format =>Background;

3. Nháy nút mũi tên và chọn màu thích hợp;

4. Nháy nút Apply trên hộp thoại.

+ Ví dụ về việc sử dụng hợp lí các màu nền khác nhau trong một bài trình chiếu: chọn màu sáng hoặc rực rỡ cho những nội dung vui nhộn, còn đối với những đề tài nghiêm túc em nên chọn các màu sẫm hơn.

3. So sánh các khả năng định dạng văn bản của PowerPoint và của Word.

+ Một số khả năng định dạng văn bản của PowerPoint:

Chọn phông chữ, cờ chữ, kiểu chữ và màu chữ;

Căn lề;

Tạo các danh sách liệt kê.

+ Nhận xét: Cách định dạng văn bản trong PowerPoint tương tự như trong Word.

4. Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn:

– Tạo các bài trình chiếu hấp dẫn;

– Tiết kiệm được thời gian và công sức.

5. Các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu;

2. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

3. Nhập và định dạng nội dung văn bản;

4. Thêm các hình ảnh minh hoạ.

5. Tạo các hiệu ứng động;

6. Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài chiếu.

6. Tạo bài trình chiếu gồm một vài trang chiếu và trang tiêu đề. Tạo màu nền cho trang tiêu đề bằng một hình ảnh và các trang khác có màu nền theo ý em. Nhập nội dung văn bản đà chuẩn bị trong Bài tập 6, Bài 9 vào các trang chiếu và lưu kết quả.

Em hãy hoàn thành ý này trên phần mềm trình chiếu PowerPoint.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Hãy nêu những ưu nhược điểm của việc tạo màu nền bài trình chiếu.

2. Em hãy kể một số mẫu có sẵn về bài trình chiếu.

3. Nêu tác dụng của việc thêm các hình ảnh minh hoạ.

4. Em hiểu thế nào về việc tạo hiệu ứng động?

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: