Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Bắt hạt giống nảy mẩm nhanh Chớp mắt thành cây đầy quả Tha hồ hái chén ngọt lành. Nếu chúng mình có phép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ông Mặt Trời mới Mãi mãi không còn mùa đông. Nếu chúng mình có phép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mình có phép...

Có thể bạn quan tâm:

Nếu chúng mình có phép lạ

Nếu chúng mình có phép lạ

Bắt hạt giống nảy mẩm nhanh

Chớp mắt thành cây đầy quả

Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ

Hái triệu vì sao xuống cùng

Đúc thành ông Mặt Trời mới

Mãi mãi không còn mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ

Ngủ dậy thành người lớn ngay

Đứa thì lặn xuống đáy biển

Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ

Hóa trái bom thành trái ngon

Trong ruột không còn thuốc nổ

Chỉ toàn kẹo với bi tròn.

Nếu chúng mình có phép lạ!

Nếu chúng mình có phép lạ!

Định Hải

Câu 1 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4): Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?

Trả lời:

Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là:

Nếu chúng mình có phép lạ

Việc lặp lại nhiều lần câu thơ trên có tác dụng nhấn mạnh những khát vọng và ước mơ của tre thơ muốn có được những điều kì diệu trong cuộc sống

Câu 2 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4): Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì?

Trả lời:

Đó là những ước muốn:

– Khổ thơ 1: Cây chóng lớn để ra nhiều quả

– Khổ thơ 2: Trở thành người lớn để làm việc

– Khổ thơ 3: Trái đất không có mùa đông

– Khổ thơ 4: Trái đất không có chiến tranh. Cuộc sống thanh bình, hạnh phúc

– Khổ thơ 5: Những khát vọng và ước mơ tha thiết có được những điều ước trên

Câu 3 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4):

Hãy giải thích ý nghĩa của những cách nói sau:

a) Ước “không còn mùa đông”

b) Ước “hóa trái bom thành trái ngon”

Trả lời:

Không còn mùa đông: nghĩa là ước muốn cuộc sống lúc nào cũng ấm cúng không còn thiên tai địch họa đe dọa.

Hóa trái bom thành trái ngon. Nghĩa là ước muốn cuộc sống không có chiến tranh. Con người sống trong hòa bình ấm no, hạnh phúc.

Câu 4 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4): Em thích ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?

Trả lời:

Trong bài thơ ước mơ nào cũng đẹp cả. Nhưng theo em em vẫn thích nhất Hóa trái bom thành trái ngon. Vì nếu ước mơ này thành hiện thực thế giới của chúng ta luôn được sống trong thanh bình không có chiến tranh bom đạn. Từ đó con người có thể thực hiện được tất cả các ước mơ khác.

Nội dung: Bài thơ thể hiện những ước mơ cao đẹp của tuổi thơ muốn thế giới của chúng ta luôn có được cuộc sống thanh bình, mỗi ngày đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: