Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4: Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4): Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Tiếng Âm đầu Vần Thanh nhiễu nh iêu ngã Trả lời Tiếng Âm đầu Vần Thanh Tiếng Âm...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4): Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

Trả lời

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Âm Đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

Điều

Phủ

Người

Trong

Một

Nước

Nh

D

Ph

Ng

Tr

M

N

iêu

iêu

U

Ươi

Ong

ột

ươc

Ngã

Huyền

Hỏi

Huyền

Ngang

Nặng

Sắc

Lấy

Giá

Gương

Phải

Thương

Nhau

Cùng

L

Gi

G

Ph

Th

Nh

C

Ây

A

Ương

Ai

Ương

Au

ung

Sắc

Sắc

Ngang

Hỏi

Ngang

Ngang

Huyền

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4):

Giải câu đố:

Để nguyên lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày

Trả lời:

Đó là chữ ‘sao ‘ bớt ‘s’ thành ‘ao’ chỗ cá bơi hàng ngày.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: