Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

I - Nhận xét Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây. a) Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai. b) Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm cỏ Tây. Trả lời: - Về tên người, có ba tên người, tên hai tiếng, tên ba tiếng và bốn tiếng. Tất cả đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Về tên địa lí có ba tên địa lí đều viết hoa chữ cái...

Có thể bạn quan tâm:

I – Nhận xét

Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây.

a) Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.

b) Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm cỏ Tây.

Trả lời:

– Về tên người, có ba tên người, tên hai tiếng, tên ba tiếng và bốn tiếng.

Tất cả đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

Về tên địa lí có ba tên địa lí đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4): Viết tên em và địa chỉ gia đình

Trả lời:

Trần Thị Tú, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4): Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em

Trả lời:

– Phường Phú Khương, thị xã Bến Tre

– Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy

– Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

Câu 3 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4):

Viết tên và tìm trên bản đồ:

a) Các quận huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

Trả lời:

a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

– Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

– Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

– Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình

– Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: