Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4, luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

I. Phần nhận xét Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây: - Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn. - Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô. Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng...

Có thể bạn quan tâm:

I. Phần nhận xét

Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

– Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?

– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Câu 3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

– Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Câu 1: Học sinh đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mơ-rit xơ, Mát-xtéc-lich, Hi-ma-lay-a.

Câu 2.

h1

Câu 3:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất vả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn

II. Phần Luyện tập

Câu 1 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4): Đọc đoạn văn đã cho rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn (SGK TV4, tập 1 trang 79)

Trả lời:

Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy-đăng-xơ

Câu 2 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4): Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc

Trả lời:

Em viết lại như sau:

– Tên người: An–be Anh–xtanh; Crit-xti-an.

– An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

– Tên địa lí Xanh Pê-téc-bia; Tô-ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Câu 3 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4): Trò chơi du lịch. Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Trả lời:

Tên nước

Thủ đô

Trung Quốc

Nga

Nhật Bản

Lào

Đức

Pháp

Bắc Kinh

Mát-xcơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Viêng Chăn

Béc-lin

Pa-ri

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: