Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
Ý nghĩa:

– Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau.

– Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài .

– Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới.

Bình luận
0

Bình luận