Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

+ Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 64.1 Hình 64. 1 Sơ đồ cây phát sinh thực vật + Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiêu hóa của giới động vật. Bảng 64.6 Trật tự tiêu hóa của giới động vật

Có thể bạn quan tâm:


+ Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 64.1

bai 64
Hình 64. 1 Sơ đồ cây phát sinh thực vật

+ Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiêu hóa của giới động vật.

Bảng 64.6 Trật tự tiêu hóa của giới động vật

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: