Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 61: Luật bảo vệ môi trường.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Luật Bảo vệ môi trường ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên. 2. Luật bảo vệ môi trường quy định: - Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu của...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Luật Bảo vệ môi trường ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

2. Luật bảo vệ môi trường quy định:

– Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

– Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam

– Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

– Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường, có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

3. Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

Bảng 61, đưa ra một số ví dụ về điều chỉnh hành vi của luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống. Hậu quả có thể có nếu như không có Luật bảo vệ môi trường?

Bảng 61. Các ví dụ về thực hiện luật bảo vệ môi trường

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: