Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hậu quả của ô nhiễm là làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm. 2. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như các biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hậu quả của ô nhiễm là làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm.

2. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như các biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng gió, năng lượng mặt trời…. xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu… Cầu tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết từ ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

3. Trách nhiệm của mỗi người chúng ta là phải hành động để chống ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho các thế hệ mai sau.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

+ Quan sát hình trên và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc nhiều biện pháp hạn chõ ỏ nhiễm ờ cột bôn phai (kí hiệu hằng a, b, e…) ứng với mỗi tác dụng ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3 ) và ghi vào cột “Ghi kết quả” ở bảng 55.

Bảng 55. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: