Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 53: Tác động của con người đối với môi trường.

+ Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em đó là những hậu quả gì? Đó là những hậu quả: Cây rừng bị mất gây xói mòn đất. Nước mưa chảy trên bề mặt không bị cây rừng ngăn cản nên dễ xảy ra lũ lụt nhất là lũ quét, gây nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của nhân dân và gây ô nhiễm. Lượng nước thấm xuống các tầng...

Có thể bạn quan tâm:


+ Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em đó là những hậu quả gì?

Đó là những hậu quả:

Cây rừng bị mất gây xói mòn đất.

Nước mưa chảy trên bề mặt không bị cây rừng ngăn cản nên dễ xảy ra lũ lụt nhất là lũ quét, gây nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của nhân dân và gây ô nhiễm.

Lượng nước thấm xuống các tầng đất sâu giảm nên lượng nước ngầm giảm

Mất rừng làm cho khí hậu thay đổi, lượng mưa giảm.

Mất nhiều loài sinh vật và nơi ở của các loài sinh vật làm giảm khả năng sinh học (khi chuỗi và lưới thức ăn trở nên nghèo nàn tính ổn định của hệ sinh thái giảm) dễ gây nên mất cân bằng sinh thái.

+ Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết?

Những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên là:

– Tuyên truyền, giáo dục moi người có những hiểu biết cần thiết vế môi trường, về sinh thái học và di truyền học.

– Tuyên truyền và tham gia việc chống thử và sử dụng vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân.

– Tuyên truyền và thực hiện luật bảo vệ môi trường.

B. Câu hỏi và bài tập

+ Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người?

Do con người hái lượm, săn bắt động vật hoang dã, chăn thả gia súc, đốt rừng, khai thác khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư, chiến tranh đã làm mất nơi ở, mất nhiều loài sinh vật, làm đất bị xói mòn và thoái hóa, gây hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

2. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại của những việc làm đó; những hành động cần thiết để khắc phục ảnh hưởng xấu đó rồi liệt kê vào bảng sau:

Bảng 53.2. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và biện pháp khắc phục.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: