Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 48: Quần thể người

+ Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau? Có thể dẫn đến các trường hợp: a, b, c, d, e, f, g. B. Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập 1. Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có? Quần thể người có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có là do con người có tư duy, có trí thông...

Có thể bạn quan tâm:


+ Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau?

Có thể dẫn đến các trường hợp: a, b, c, d, e, f, g.

B. Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập

1. Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Quần thể người có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có là do con người có tư duy, có trí thông minh nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc trưng sinh thái trong quần thể, đổng thời cải tạo thiên nhiên.

2. Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

– Hình tháp dân số trẻ là hình tháp dân số có đáy rộng do số lượng trẻ em sinh ra hằng năm cao. Cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp.

– Hình tháp dân số già là hình tháp dân số có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp. Tuổi thọ trung bình cao.

3. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

Phát triển dân số hợp lí là điều kiện để phát triển bền vững của mỗi Quốc gia, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với sử dụng lợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.

Phát triển dân số hợp lí là không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

Phát triển dân số hợp lí là nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: