Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. 2. Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn và tạo dòng thuần. II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK A. Phần tìm hiểu và thảo luận Hiện...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

2. Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn và tạo dòng thuần.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

Hiện tượng thoái hóa biểu hiện như sau: Các cá thể có sức sống kém dần, biểu hiện ở các dâu hiệu như: phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết. Ở nhiều dòng, bộc lộ các đặc điểm có hại như: bạch tạng, thân lùn bắp dị dạng và kết hạt rất ít.

+ Hãy cho biết giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?

– Giao phối gần (giao phối cận huyết) là phương pháp cho những con vật sinh ra từ một cặp bố mẹ giao phối với nhau hoặc cho giao phối giữa bố mẹ và con cái của chúng.

– Giao phối gần thường gây ra hiện tượng thoái hóa như: sinh trưởng và phát triển yếu, sức đẻ giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non (hình 34.2)

+ Hãy cho biết:

Qua các thế hệ tự thụ phấn giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần, tỉ lệ thể dị hợp giảm dần.

Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

+ Hãy cho biết:

Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Tự thụ phấn bắt buộc va giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống vì các phương pháp này dùng để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn và tạo dòng thuần.

B. Phần câu hỏi và bài tập

1. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện lượng thoái hóa? Cho ví dụ.

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn vì giao phối gần ở động vật dẫn đến thoái hóa là do các gen lặn có hạt chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp.

Ví dụ: Ở gà thả nuôi trong vườn của hộ gia đình ở thôn quê do giao phối gần nên chỉ sau 1 – 2 năm thì chúng bị toi.

2. Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phôi gần có tác dụng củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: