Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 31: Công nghệ tế bào

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. 2. Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu là: tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo (từng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh). 3. Công nghệ...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

2. Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu là: tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo (từng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh).

3. Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

+ Hãy cho biết:

Công nghệ tế bào là gì?

Ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cây tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với kiểu gen của cơ thể gốc được gọi là công nghệ tế bào.

Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh, hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người la phải thực hiện những công việc gì? Tại sao? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh, hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hợp, tiếp đó dùng hooc-môn sinh trường để kích thích mô non phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen như dạng gốc vì chúng có nguồn gốc từ tế bào tách từ cơ thể gốc.

+ Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp vi nhân giống?

Ưu điểm và triển vọng của phương pháp vi nhân giống:

+ Tạo số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

+ Giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tiệt chủng.

B. Câu hỏi và bài tập

1. Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tạt sao cần thực hiện các công đoạn đó?

Công nghệ tế bào là một lĩnh vực của công nghệ sinh học, ứng dụng phương pháp nuôi cây tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Cơ thể này có thể giống với dạng gốc hoặc khác với dạng gốc trong trường hợp lai tế bào xôma hoặc tế bào mang đột biến – biến dị dòng xô ma.

2. Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Nhân giống vô tính là phương pháp có hiệu quả để tăng nhanh số lượng cá thể, đáp ứng với yêu cầu của sản xuất.

3. Hãy nêu những ứng dụng của phương pháp nuôi cấy mô trong chọn giống. Cho ví dụ.

Phương pháp nuôi cây mô đã được ứng dụng trong chọn giống ở tạo vật liệu mới cho việc chọn lọc đánh giá.

III. CÂU HỎI BỔ SUNG

Hãy nêu những ứng dụng của nuôi cấy và ghép mô trong y học?

Gợi ý trả lời câu hỏi:

+ Ghép da (thay những chỗ da bị phỏng)

+ Ghép thận (thay thận bị hư)

+ Thay giác mạc mắt bị đục.

+ Nuôi cấy phôi ở người và gia súc.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: