Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 25: Thường biến.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. 2. Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được. 3. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

2. Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

3. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

4. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

+ Quan sát hình 25.1 và tìm hiểu các ví dụ dưới đây:

* Ví dụ 1:

+ Kiểu gen trong tế bào lá mọc trong nước, trên mặt nước và trong không khí giống nhau.

+ Lá cây rau mác trong môi trường nước có hình dạng dài, mảnh giúp không bị sóng ngầm cuốn đi, lá không bị rách.

+Lá trên mặt nước có phiến lớn, hình tròn, bề mặt phiến la rộng, giúp lá dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng.

+ Lá mọc trong không khí có phiến hình mũi mác tránh được gió manh cuốn theo, giúp lá không bị tổn thương, đồng thời giữ gốc không bị trốc.

Ví dụ 2:

Màu sắc thằn lằn thay đổi do yếu tố ánh sáng.

Ví dụ 3.

Cải củ ở luống được tưới nước, bón phân và phòng trừ bệnh đúng kỹ thuật thì đều to hơn ở luống không làm đúng kỹ thuật, điều đó nói lên tính đồng loạt theo một hướng, ứng với điều kiện môi trường.

+ Từ những điều quan sát được và các tư liệu trên, hãy cho biết:

Sự biểu hiện ra một kiểu hình của một cơ thể (kiểu gen) phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Si biểu hiện ra một kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Trong các yếu đố đó, yếu tố nào được xem như không biến đổi?

Yếu tố được xem như không biến đổi là kiểu gen.

Sự biến đổi kiểu hình trong các trường hợp trên do tác động của môi trường.

Thường biến là gì?

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Từ các ví dụ nêu trên, hãy cho biết:

Giới hạn năng suất của giống do giống (kiểu gen) hay do kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt quy định?

Giới hạn năng suất của giống do giống quy định

Mức phản ứng là gì?

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

B. Câu hỏi và bài tập

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến?

Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Phân biệt thường biến với đột biến;

Thường biến Đột biến
1. Biến đổi kiểu hình.

2. Không di truyền.

3. Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường.

4. Giúp sinh vật thích nghi.
1. Biến đổi cơ sở vật chất

2. Di truyền

3. Xuất hiện với tần số thấp, ngẫu nhiên.

4. Thường có hại

2. Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi?

Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

2. Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng như thế nào?

+ Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với các tính trạng số lượng trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.

+ Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách: áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp hoặc cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

III. CÂU HỎI BỔ SUNG

Hãy lựa ra trong những ví dụ sau đây trường hợp nào là thường biến, trường hợp nào là đột biến: người ra nắng bị đen da; heo được nuôi trong điều kiện tốt thì da, lông mượt; heo có vành tai bị xẻ thùy và chân dị dạng; bò có 6 chân; người có bàn tay 6 ngón?

Gợi ý trả lời câu hỏi:

Người ra nắng bị đen da; heo dược nuôi trong điều kiện tốt thì da, lông mượt: đây là những ví dụ về thường biến.

Heo có vành tai bị xẻ thùy và chân dị dạng; bò có 6 chân; người có bàn tay 6 ngón: đây là những ví dụ về đột biến.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: