Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 18: Prôtêin

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C, H, O, N là đại tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin thuộc 20 loại khác nhau. Chính cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của protein. Mỗi phân tử của protein không chỉ đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C, H, O, N là đại tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin thuộc 20 loại khác nhau.

Chính cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của protein. Mỗi phân tử của protein không chỉ đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin mà còn do cấu trúc không gian, số chuỗi axit amin.


2. Prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như là:

Thành phần cấu trúc của tế bào.

Xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất (vai trò enzim và hooc môn ).

Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

Vận chuyển.

Cung cấp năng lượng … liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

II. PHẨN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Tìm hiểu và thảo luận

+ Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện như thế nào?

Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin.

Đặc điểm cấu trúc nào của prôtêin đã tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin?

Đặc điểm cấu trúc theo nguyên tắc đa phàn với 20 loại axit amin tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin.

+ Tính đặc trưng của prôtêin còn được thế hiện qua cấu trúc không gian như thế nào?

Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp theo khối đặc trưng cho từng loại prôtêin), bậc 4 (số lượng, số loại chuỗi axit amin)

+ Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?

Prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt vì các vòng xoắn dạng sợi được bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực khỏe hơn.

Nêu vai trò của một số enzim đối với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày.

Amilaza trong nước bọt ở khoang miệng biến đổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ, pepsin trong dịch vị dạ dày có tác dụng phân giải chuỗi dài axit amin thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 1 axit amin.

– Giải thích nguyên nhân bệnh tiểu đường?

Do sự rối loạn trong hoạt động nội tiết của tuyến tụy (sự thay đổi tỉ 1ệ bất thường của insulin) dẫn tới tình trạng bệnh tiểu đường.

B. Phần câu hỏi và bài tập

1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian.

2. Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như:

+ Là thành phần cấu trúc của tế bào

+ Xúc tác (enzim)

+ Điều hòa các quá trình trao đổi chất (hoocmôn)

+ Bảo vệ cơ thể (kháng thể)

+ Vận chuyển

+ Cung cấp năng lượng

…có liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

3. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a. Cấu trúc bậc 1 b. Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc bậc 3 d. Cấu trúc bậc 4

Đáp án: a

4. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1 b) Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

c) Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 d) Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Đáp án: d

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: