Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính: a. Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính. b. Sự phân li của cặp XST XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau, Qua thụ tinh của thai loại tinh trùng này...

Có thể bạn quan tâm:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính:

a. Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính.

b. Sự phân li của cặp XST XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau, Qua thụ tinh của thai loại tinh trùng này tới mang NST X tạo ra hai hại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỉ lệ trai: gái bay đực :cái, xấp xỉ 1: 1 ở đa số loài.

2. Qua trình phân hóa giời tinh còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài. Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt điều khiển tỉ lệ đực : cái trong lĩnh vực chăn nuôi.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

A. Phần tìm hiểu và thảo luận

+ Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi sau:

– Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân ?

Ở người, có một loại trứng X và hai loại tinh trùng (X và Y) được tạo ra qua quá trình giảm phân.

– Sự thụ tinh giữa các tinh trùng và trứng nào để hợp tử phát triển thành con trai hay con gái?

Sự thụ tinh giữa tinh trùng X (22A+X) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XX, phát triển thành con gái.

Sự thụ tinh giữa tinh trùng Y (22A+Y) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XY phát triển thành con trai.

– Giải thích vì sao tỉ lệ con trai và con gái sinh ra là xấp xỉ 1:1?

Vì cơ thể đàn ông (dị giao tử) XY cho ra hai loại giao tử: loại giao tử mang X và loại giao tử mang Y với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất ngang nhau, các hợp tử mang XX và hợp tử mang XY có sức sống ngang nhau.

B. Phần câu hỏi và bài tập

1. Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

Những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: