Giải bài tập môn Toán lớp 4, tập 2 bài 91

1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống: ĐọcViếtBốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông425km2Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông2090km2Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông921km2Ba trăm hai mươi tư nghìn ki-lô-mét vuông324 000km22. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9m2 = 900dm2 600dm2 = 6m24m2 25dm2 = 425dm2 524m2 = 52 400dm23km2 = 3 000 000m2 5 000 000m2 = 5km23. Một khu đất hình chữ nhật, dùng để xây...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đọc Viết
Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông 425km2
Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông 2090km2
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2
Ba trăm hai mươi tư nghìn ki-lô-mét vuông 324 000km2

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m2 = 900dm2 600dm2 = 6m2
4m2 25dm2 = 425dm2 524m2 = 52 400dm2
3km2 = 3 000 000m2 5 000 000m2 = 5km2

3. Một khu đất hình chữ nhật, dùng để xây khu công nghiệp, có chiều dài 5km và chiều rộng là 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Tóm tắt

b91
S = a x b = ?

Bài giải

Diện tích khu đất hình chữ nhật là: 5 x 2 = 10 (km2)

Đáp số: 10km2

4. Đánh dấu (X ) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

b91a

b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội:

b91b

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: