Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?

1. Tìm câu kể "Ai là gì?" và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định) a. Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông. b. Ông Năm...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tìm câu kể “Ai là gì?” và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định)

a. Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.

b. Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

c. Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Trả lời:

Câu kể “Ai là gì?” Tác dụng

Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Câu giới thiệu

Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Câu nêu nhận định

Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

Câu giới thiệu

Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu nêu nhận định

2, Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được.

Trả lời: Dấu // ngăn cách hai bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: