Giải bài Luyện từ và câu Đại từ xưng hô

1. Ghi nhớ Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó... Bên cạnh các từ nói trên, người Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn... Khi xưng hô, cần chú ý chọn từ cho lịch sự, thể hiện...

Có thể bạn quan tâm:

1. Ghi nhớ

2. Luyện tập

1. Tìm các đại từ xưng hô ở từng ngôi và nhận xét vè thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng từ đó trong đoạn văn sau:

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, Rùa đang cố sức tập chạy, Thỏ trông thấy mỉa mai Rùa:

– Đồ chậm như sên. Mi mà cũng đòi tập chạy à?

Rùa đáp:

– Anh đừng giểu tôi, Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

Thỏ vênh tai lên tự đắc:

– Được, được! Mi dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mi một nửa đường đó!

Trả lời:

2. Chọn các đại từ xưng hô tôi, nó, chúng ta điền vào ô trống thích hợp:

Trả lời:

Có thể điền các đại từ xưng hô vào chỗ trống như sau

Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn:

(1) Tôi và Tu Hú bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi: “Kìa, hai cái trụ chống trời”. (2) Tôi ngước nhìn lên. Trước mắt (3) tôi là những ống thép dọc ngang nối nhau vút tận mây xanh. (4) tựa như một cái cầu xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng đứng lên trời cao.

Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thả nói:

(5) Tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó, (6) cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà (7) chúng ta thường gặp. Đó là hai trụ điện cao thế mới xây dựng.

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Ai nấy cười to vì thấy Bồ Chao đã quá sợ sệt.

Theo Võ Quảng

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: