Giải bài Luyện tập – sgk Toán 4 trang 137

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4 Tính (theo mẫu): Mẫu: $2 : frac{3}{4} = frac{2}{1} : frac{3}{4} = frac{2}{1} times frac{4}{3} = frac{8}{3}$ Ta có thể viết gọn như sau: $2 : frac{3}{4} = frac{2times 4}{3} = frac{8}{3}$ a) $3 : frac{5}{7}$ b) $4 : frac{1}{3}$ c) $5 : frac{1}{6}$

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu: $2 : frac{3}{4} = frac{2}{1} : frac{3}{4} = frac{2}{1} times frac{4}{3} = frac{8}{3}$

Ta có thể viết gọn như sau: $2 : frac{3}{4} = frac{2times 4}{3} = frac{8}{3}$

a) $3 : frac{5}{7}$

b) $4 : frac{1}{3}$

c) $5 : frac{1}{6}$

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: