Giải bài Luyện tập – sgk Toán 4 trang 137

| Tin mới | Tag:

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu: $2 : frac{3}{4} = frac{2}{1} : frac{3}{4} = frac{2}{1} times frac{4}{3} = frac{8}{3}$

Ta có thể viết gọn như sau: $2 : frac{3}{4} = frac{2times 4}{3} = frac{8}{3}$

a) $3 : frac{5}{7}$

b) $4 : frac{1}{3}$

c) $5 : frac{1}{6}$

Bình luận
0

Bình luận