Giải bài Luyện tập – sgk Toán 4 trang 131

Câu 3: Trang 131 sgk toán lớp 4 Tính (theo mẫu) Mẫu: (2-frac{3}{4}= frac{8}{4}-frac{3}{4}= frac{5}{4}) a) (2-frac{3}{2}); b) (5-frac{14}{3}); c) (frac{37}{12}- 3)

Có thể bạn quan tâm:

Câu 3: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu: (2-frac{3}{4}= frac{8}{4}-frac{3}{4}= frac{5}{4})

a) (2-frac{3}{2}); b) (5-frac{14}{3}); c) (frac{37}{12}- 3)

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: