Giải bài 49: Mắt cận và mắt lão – sgk Vật lí 9 trang 131-132

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài Trang 132 Sgk Vật lí lớp 9 Hãy khoanh tròn vào dấu + trước những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị + Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường. + Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường. + Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết lên bảng thấy mờ. + Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 132 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy khoanh tròn vào dấu + trước những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị

+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.

+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết lên bảng thấy mờ.

+ Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: