Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic – sgk trang 214

| Tin mới | Tag:

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Axit axetic + quỳ tím

  • Quan sát màu của giấy quỳ tím.

b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3

  • Quan sát hiện tượng , giải thích và viết PTHH.

Bình luận
0

Bình luận