Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic – sgk trang 214

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat a) Axit axetic + quỳ tímQuan sát màu của giấy quỳ tím.b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3Quan sát hiện tượng , giải thích và viết PTHH.

Có thể bạn quan tâm:

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Axit axetic + quỳ tím

b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: