Giải bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ – sgk Vật lí 9 trang 124-125

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ Họ và tên:......... Lớp:.............. 1.Trả lời câu hỏi a) Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f. b) Dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này thì...

Có thể bạn quan tâm:

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.

MẪU BÁO CÁO

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

Họ và tên:……… Lớp:…………..

1.Trả lời câu hỏi

a) Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f.

b) Dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau

Ta thấy $Delta$A’OB’ {displaystyle backsim }$Delta$AOB, $Delta$B’F’O {displaystyle backsim }$Delta$B’BK

=> $frac{OA’}{OA}=frac{OB’}{OB}=frac{A’B’}{AB}$ (1)

Và $frac{B’O}{B’B}=frac{OF’}{BK}=frac{OF’}{OA}=frac{f}{2f}=frac{1}{2}$ => OB = OB’ (2)

Từ (1) và (2) => $frac{OA’}{OA}=frac{A’B’}{AB}=1$

Vậy khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau.

c) Ảnh này có kích thước như thế nào với vật ?

d) Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính trong trường hợp này.

e) Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp này.

2. Kết quả đo

Bảng 1

Kết quả đo

Lần đo

Khoảng cách từ vật đến màn ảnh (mm)

Chiều cao của vật (mm)

Chiều cao của ảnh (mm)

Tiêu cự của thấu kính (mm)

1

122

10

10

61

2

120

10

10

60

3

118

10

10

59

4

116

10

10

58

Giá trị trung bình của tiêu cự thấu kính đo được là: $f=frac{61+60+59+58}{4}=59,5$(mm)

Ngày 18/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: