Giải bài 45 hóa 11: Axit cacboxylic – sgk trang 205

Nội dung bài viết gồm 2 phần:Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgkA. LÝ THUYẾT I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp 1. Định nghĩaAxit cac boxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro.2. Phân loạiAxit no, đơn chức, mạch hở: Gốc ankyl+ nhóm –COOH: CTCT thu gọn của dãy đồng đẳng...

Có thể bạn quan tâm:

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Danh pháp

Axit + tên hidrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic

II. Đặc điểm cấu tạo

Giải bài 45 hóa 11: Axit cacboxylic - sgk trang 205

Nhóm cacboxyl có cấu tạo:

III. Tính chất vật lý

IV. Tính chất hóa học

1. Tính axit

RCOOH ⥩ RCOO + H+

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

2RCOOH + ZnO → (RCOO)2Zn + H2O

2RCOOH + CaCO3→ (RCOO)2Ca + CO2 + H2O

2RCOOH + Zn → (RCOO)2Zn + H2

2. Phản ứng thế nhóm -OH

RCOOH + R’OH ⥩ RCOOR’ + H2O

V. Điều chế

1. Phương pháp lên men giấm

C2H5OH + O2→ CH3COOH + H2O(xt: men giấm)

2. Oxi hóa andehit

2RCHO + O2→ 2RCOOH

3. Oxi hóa ankan

2CH3CH2CH2CH3 + 5O2→ 4CH3COOH + 2H2O

R-CH2-CH2-R1 + O2→ R-COOH + R1-COOH +2H2O

4. Từ metanol

CH3OH + CO → CH3COOH

VI. Ứng dụng

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: