Giải bài 44 hóa 11: Andehit – Xeton – sgk trang 198

Nội dung bài viết gồm 2 phần:Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgkA. LÝ THUYẾT ANĐEHIT I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp 1. Định nghĩaAnđehit là HCHC mà phân tử có nhóm - CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro. 2. Phân loạiTheo gốc: andehit no, không no, thơmTheo số nhóm –CHO: đơn chức và đa chức3. Danh phápTên thay thếTên thay thế = Tên hiđrocacbon...

Có thể bạn quan tâm:

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

A. LÝ THUYẾT

ANĐEHIT

I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp

1. Định nghĩa

Giải bài 43 hóa 11: Andehit - Xeton - sgk trang 198

2. Phân loại

3. Danh pháp

Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + al

Tên thường = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bằng ‘anđehit’)

II. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng với hiđro

RCHO + H2 → RCH2OH(xúc tác Ni, t0)

Chú ý:

2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + NH4NO3 + 2Ag↓

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

2RCHO + O2 →(to,xt) 2RCOOH

V. Điều chế

1. Từ ancol

RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + HO (t0)

2. Từ hidrocacbon

CH4 + O2 → HCHO + H2O (xúc tác, t0

2CH2=CH2 + O2 → 2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

V. Ứng dụng

XETON

I. Định nghĩa

Giải bài 43 hóa 11: Andehit - Xeton - sgk trang 198

II. Tính chất hóa học

R-CO-R’ + H2 → R-CHOH-R’

IV. Điều chế

1. Từ ancol

R-CH(OH)-R’ + CuO → R-CO-R’ + Cu + H2O

2. Từ Hidrocacbon

Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để sản xuất axeton.

Giải bài 43 hóa 11: Andehit - Xeton - sgk trang 198

V. Ứng dụng

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: