Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol – sgk trang 196

| Tin mới | Tag:

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol. phenol, glixerol

  • Phân biệt mỗi ống nghiệm riêng biệt và giải thích bằng phương trình hóa học.

Bình luận
0

Bình luận