Giải bài 40 địa lí 12 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài tập 1: Bảng 40.1: Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm: Năm Sản lượng (nghìn tấn) 1986 40 1988 688 1990 2700 1992 5500 1995 7700 1998 12500 2000 16291 2002 16863 2005 18519Tiềm năng dầu khí của vùng:Dầu khí nước ta có trữ lượng dự báo khoảng 10 tỉ tấn, tập trung trên diện tích khoảng 500.000 km2, trải rộng khắp vùng biển bao gồm các bể trầm tích: Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Thổ Chu - Mã...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập 1:

Bảng 40.1: Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm:

Năm

Sản lượng (nghìn tấn)

1986

40

1988

688

1990

2700

1992

5500

1995

7700

1998

12500

2000

16291

2002

16863

2005

18519

Tiềm năng dầu khí của vùng:

Sự phát triển của công nghiệp dầu khí:

Giải bài 40 địa lí 12: Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Gắn liền với lịch sử khai thác dầu khí của cả nước ,sản lượng dầu khí hàng năm tăng nhanh do được chú trọng đầu tư vốn, kĩ thuật khai thác và tiếp tục thăm dò phát hiện dầu khí ở các vùng lân cận như Kim Cương ,Bạch Ngọc…

Tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế của ĐNB:

Bài tập 2:

Bảng 40.2: Gía trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994)

Giá trị sản xuất công nghiệp

1995

2005

Tổng số

50508

199622

Nhà nước

19607

48058

Ngoài nhà nước

9942

46738

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

20959

104826

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm:

Xử lí bảng số liệu sang đơn vị %:

Giá trị sản xuất công nghiệp

1995

2005

Tổng số

100

100

Nhà nước

38,8

24,1

Ngoài nhà nước

19,7

23,4

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

41,5

52,5

Giải bài 40 địa lí 12: Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Nhận xét:

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: