Giải bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – sgk vật lí 12 trang 181

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I. Lực hạt nhânCác nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh gọi là lực hạt nhân.Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn. Lực hạt nhân lớn hơn rất nhiều so với các loại lực khác nên gọi là lực tương tác mạnh. Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.II. Năng lượng liên kết của hạt...

Có thể bạn quan tâm:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Lực hạt nhân

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân

1. Độ hụt khối

∆m = Zmp + ( A – Z )mn – mX

2. Năng lượng liên kết

Wlk = [ Zmp + ( A – Z )mn – mx ]c2

Hay Wlk = ∆mc2.

3. Năng lượng liên kết riêng

III. Phản ứng hạt nhân

1. Định nghĩa và đặc tính

a. Phản ứng hạt nhân tự phát

b. Phản ứng hạt nhân kích thích

2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

a. Bảo toàn điện tích.

b. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).

c. Bảo toàn năng lượng toàn phần.

d. Bảo toàn động lượng.

3. Năng lượng phản ứng hạt nhân

W = ( mtrước – msau )c2

Nếu W > 0 thì phản ứng tỏa năng lượng.

Nếu W < 0 thì phản ứng thu năng lượng.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: