Giải bài 32 cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

| Tin mới | Tag:

A. Kiến thức trọng tâm

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

 • Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:
  • Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
  • Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.
  • Có hệ thống thuộc địa lớn.
 • Thành tựu:

Nội dung

Thời gian

Thành tựu

Công nghiệp nhẹ

1764

1769

1779

1784

1785

Giêm –Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.

Giêm- Óat phát minh ra máy hơi nước.

Các- rai chế tạo máy dệt bằng hơi nước.

Công nghiệp nặng

1735

1784

Phát minh phương pháp nấu than cốc luyện gang thép.

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

Giao thông vận tải

1814

1825

Xti-phen –Xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.

Nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

 • Kết quả:
  • Về kinh tế:
   • Thúc đẩy kinh tế phát triển, làm thay đổi bộ mặt nước Anh.
   • Hình thành các trung tâm công nghiệp lớn.

=>Giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.

  • Về xã hội: Mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa giai cấp vô sản và tư sản.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

a. Cách mạng công nghiệp ở Pháp

 • Công nghiệp Pháp bắt đầu từ những năm 30 của thế kỉ XIX. Phát triển mạnh từ 1850 – 1870:
  • Số máy hơi nước tăng lên 5 lần
  • Chiều dài đường sắt tăng 5,5 lần
  • Tàu thủy tăng 3,5 lần

=>Kinh tế phát triển nhanh, đứng thứ hai thế giới.

b. Cách mạng công nghiệp ở Đức

 • Công nghiệp bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
  • Từ 1850- 1860 sản lượng than, thép độ dài đường sắt tăng gấp đôi, động cơ chạy bằng hơi nước tăng 6 lần.
  • 1860- 1870 sản lượng than đá tăng 12 – 26 triệu tấn. Công nghiệp luyện kim hoá chất chiếm vị trí quan trọng. Công nghiệp Đức đứng thứ 3 thế giới.
 • Máy móc sử dụng ngày càng nhiều vào nông nghiệp: Máy cày, bừa, gặt…phân hóa học. Năng suất tăng cao.

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

a. Kinh tế:

 • Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
 • Giải phóng sức lao động của con người.
 • Góp phần cơ giới hóa nông nghiệp.
 • Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị ra đời.

b. Xã hội:

 • Hình thành 2 giai cấp:
  • Tư sản công nghiệp
  • Vô sản công nghiệp.

=>Mâu thuẫn trong xã hội tư bản => đấu tranh giai cấp.

Bình luận
0

Bình luận