Giải bài 32 cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

A. Kiến thức trọng tâm 1. Cách mạng công nghiệp ở AnhAnh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.Có hệ thống thuộc địa lớn.Thành tựu: Nội dung Thời gian Thành tựu Công nghiệp nhẹ 1764 1769 1779 1784 1785 Giêm –Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni. Ác-crai-tơ chế tạo...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Nội dung

Thời gian

Thành tựu

Công nghiệp nhẹ

1764

1769

1779

1784

1785

Giêm –Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.

Giêm- Óat phát minh ra máy hơi nước.

Các- rai chế tạo máy dệt bằng hơi nước.

Công nghiệp nặng

1735

1784

Phát minh phương pháp nấu than cốc luyện gang thép.

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

Giao thông vận tải

1814

1825

Xti-phen –Xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.

Nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

=>Giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

a. Cách mạng công nghiệp ở Pháp

=>Kinh tế phát triển nhanh, đứng thứ hai thế giới.

b. Cách mạng công nghiệp ở Đức

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

a. Kinh tế:

b. Xã hội:

=>Mâu thuẫn trong xã hội tư bản => đấu tranh giai cấp.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: