Giải bài 31 lịch sử 9: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975

A. Kiến thức trọng tâm I. Tình hình 2 miền Bắc - Nam sau đại thắng mùa xuân 1975. Khó khăn Thuận lợi Miền Bắc Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá,50 vạn ha đất bị bỏ hoang,1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp… Từ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình 2 miền Bắc – Nam sau đại thắng mùa xuân 1975.

Khó khăn

Thuận lợi

Miền Bắc

Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá,50 vạn ha đất bị bỏ hoang,1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp…

Từ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

Miền Nam

Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội còn tồn tại. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ. Kinh tế miền Nam trong một chừng mực nhất định đã có sự phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội.

=> Như vậy, sau chiến tranh, hai miền Nam Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên chủ nghĩa xã hội, mở ra kỉ nguyên mới: độc lập – tự do – chủ nghĩa xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 miền đất nước.

Hai nhiệm vụ này tiến hành đồng thời và phối hợp với nhau ở từng miền

1. Miền Bắc

2. Miền Nam:

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: