Giải bài 24: Cường độ dòng điện – sgk Vật lí 7 trang 66-68

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài Trang 66 Sgk Vật lí lớp 7 C1. a) Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vi miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1 Bảng 1 Ampe kếGHĐĐCNNHình 24.2a.....A.....AHình 24.2b..........Ab) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 66 Sgk Vật lí lớp 7

Trả lời câu hỏi C1 bài 24: Cường độ dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 66

C1.

a) Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vi miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1

Bảng 1

Ampe kế GHĐ ĐCNN
Hình 24.2a …..A …..A
Hình 24.2b ….. …..A

b) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số.

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3)

d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em.

C2. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: