Giải bài 23 lịch sử 12: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

A. Kiến thức trọng tâm I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền NamHoàn cảnh lịch sử: Mĩ rút khỏi Việt Nam, có lợi cho cách mạng.Nhiệm vụ miền Bắc:Khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranhChi viện cho miền Nam.Kết quả:Cuối tháng 6 – 1973, miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ bom mìn do Mĩ thả.Trong hai năm 1973 – 1974, về...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

1. Âm mưu của Mĩ –Ngụy

=>Tiếp tục chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

2. Miền Nam chống “Bình định – lấn chiếm”

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

1. Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam

=> Nhưng nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì giải phóng miền Nam trong năm 1975.

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 => 24/3/1975)

Chiến dịch Huế- Đà Nẵng (21/3 => 29/3/1975 )

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 => 30/4/1975)

=> Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

1. Nguyên nhân thắng lợi

a. Nguyên nhân chủ quan

b. Nguyên nhân khách quan

2. Ý nghĩa lịch sử

a. Đối với dân tộc

b. Đối với trên thế giới

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: