Giải bài 22 lý 6: Nhiệt kế – thang đo nhiệt độ – sgk trang 68

| Tin mới | Tag:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

Nhiệt kế thường hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế,….

Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut, nhiệt kế của nước đang tan là$0^{0}C$, của hơi nước đang sôi là$100^{0}C$. Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là$32^{0}F$,của hơi nước đang sôi là$212^{0}F$

Bình luận
0

Bình luận