Giải bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện – sgk vật lí 7 trang 58-59

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài Câu 6: Trang 59 Sgk Vật lí lớp 7 Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2) a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin ? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này ? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay về phía cuối đèn pin ? b) Hãy vẽ sơ đồ mạch...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 6: Trang 59 Sgk Vật lí lớp 7

Giải câu 6 bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 59

Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2)

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin ? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này ? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay về phía cuối đèn pin ?

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: