Giải bài 20 lịch sử 11: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

A. Kiến thức trọng tâm I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873), kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì. 1.Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc kì lần thứ nhấtChính trị: Nhà Nguyễn tiếp tục chính sách bảo thủ bế quan toả cảng. Nội bộ quan lại phân hoá bước đầu thành 2 bộ phận chủ chiến và chủ hoà.Kinh tế: Ngày càng kiệt quệXã hội: Nhân dân bất bình đứng lên đấu tranh...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873), kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì.

1.Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc kì lần thứ nhất

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874

=> Bản Hiêp ước đã gây nên sự bất bình lớn trong nhân dân. Từ đây phong chào kháng chiên đa chống cả thực dân và phong kiến.

II. Thực dân pháp đánh bắc kì lầnthứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc kì và Trung kì

1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882 – 1883).

2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ kháng chiến.

=> Quân dân Hà Nội chiến đấu với tinh thần anh dũng

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

1. Pháp tấn công của biển Thuận An

2. Hai bản Hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến nhà Nguyễn đầu hàng

Hiệp ước Hác – măng (25/8/1883):

Hiệp ước Pa –tơ-nốt (6/6/1884):

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: