Đường tiệm cận – Kiến thức cần nhớ – Bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: I. Đường tiệm cận ngang Định nghĩa: Cho hàm số y=f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a,+∞),(−∞;b) hoặc (−∞,+∞)). Đường thẳng y=y0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn II. Đường tiệm cận đứng Định nghĩa: Đường thẳng x=x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay...

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

I. Đường tiệm cận ngang

Định nghĩa: Cho hàm số y=f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a,+),(;b) hoặc (,+)). Đường thẳng y=y0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

II. Đường tiệm cận đứng

Định nghĩa: Đường thẳng x=x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: