Đường tiệm cận – Hướng dẫn giải bài tập – bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 30 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 30 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận