Độ dài đường tròn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

Độ dài đường tròn Hình học 9 Kiến thức cần nhớ: Độ dài đường tròn còn được gọi là chu vi đường tròn và được kí hiệu là c. Độ dài C của đường tròn bán kính R được tính theo công thức C = 2πR. Ví dụ 33 Cho đường tròn (O). Đường tròn (ơ) đi qua O và tiếp xúc với (O) ở A. Bán kính OB của (O) cắt (O’) ở điểm thứ hai C. Chứng minh rằng các cung AB và AC bị chắn bởi góc AOB...

Có thể bạn quan tâm:

Độ dài đường tròn Hình học 9

Kiến thức cần nhớ:

Độ dài đường tròn còn được gọi là chu vi đường tròn và được kí hiệu là c.

Độ dài C của đường tròn bán kính R được tính theo công thức C = 2πR.

Ví dụ 33

Cho đường tròn (O). Đường tròn (ơ) đi qua O và tiếp xúc với (O) ở A. Bán kính OB của (O) cắt (O’) ở điểm thứ hai C. Chứng minh rằng các cung AB và AC bị chắn bởi góc AOB có cùng một độ dài.

Giải.

Độ dài đường tròn Hình học 9

Ta đã biết O, O’ và A là ba điểm thẳng hàng. Gọi n và n’ là số đo của các góc AOB và AO’C.

Ta có n’ = 2n.

Độ dài đường tròn Hình học 9

Từ (1) và (2) suy ra hai cung AB và AC có cùng độ dài.

BÀI TẬP

149. Bằng cách xét chu vi lục giác đều nội tiếp và chu vi hình vuông ngoại tiếp cùng một đường tròn, hãy chứng minh rằng 3 < π < 4.

150. Tính bán kính của một đường tròn biết rằng độ dài cung tròn 30^{0} của nó là 1 mét.

151. Chứng minh rằng trong hai đường tròn có bán kính khác nhau, tỉ số các số đo của các góc ở tâm chắn các cung có cùng độ dài thì bằng tỉ số nghịch đảo của các bán kính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 25/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: