Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT Nghệ An năm 2010-2011

| Tin mới | Tag:

ĐỂ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH NGHỆ AN

Năm học 2010-2011

Thời gian: 120 phút

Bài 1 :

1) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.

2) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.

3) Khi x thỏa mãn điều kiện xác định. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B, với B = A(x – 1).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

Cho phương trình bậc hai sau, với tham số m:

x^2 – (m + 1)x + 2m -2 = 0 (1)

1) Giải phương trình (1) khi m = 2.

2) Tìm giá trị của tham số m để x = -2 là một nghiệm của phương trình (1).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 4 giờ 30 phút họ làm xong công việc. Nếu một mình người thứ nhất làm trong 4 giờ, sau đó một mình người thứ hai làm trong 3 giờ thì cả hai người làm được 75% công việc.

Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc? (Biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là không thay đổi).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho nửa đường tròn tâm o đường kính AB. Điểm H cố định thuộc đoạn thẳng AO (H khác A và O). Đường thẳng đi qua điểm H và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn (O) tại c. Trên cung BC lấy điểm D bất kỳ (D khác B và C). Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng HC tại E. Gọi I là giao điểm của AD và HC.

1) Chứng minh tứ giác HBDI nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh tam giác DEI là tam giác cân.

3) Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Chứng minh góc ABF có số đo không đổi khi D thay đổi trên cung BC (D khác B và C).

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận