Đề tự kiểm tra – Đề số 2 – Sách bài tập giải tích 12

ĐỀ SỐ 2: Thời gian làm bài :90 phút Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0). 3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình >>Xem đáp án tại đây. Câu II. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: >>Xem đáp án tại đây. Câu III. 1) Tính các tích phân sau: 2) Tìm modun của các...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ SỐ 2:

Thời gian làm bài :90 phút

Câu I.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0).

3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

>>Xem đáp án tại đây.

Câu II.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

>>Xem đáp án tại đây.

Câu III.

1) Tính các tích phân sau:

2) Tìm modun của các số phức sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: