Đề tự kiểm tra – Đề số 1 – Sách bài tập giải tích 12

ĐỀ SỐ 1: Thời gian làm bài :90 phút Câu I. 1) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số đã cho luôn có hai điểm cực trị. Xác định m để một trong những điểm cực trị đó thuộc trục Ox. 2) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi M =1/3. 3) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) , biết rằng tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng 4) Tính diện tích hình phẳng giới hạn...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ SỐ 1:

Thời gian làm bài :90 phút

Câu I.

1) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số đã cho luôn có hai điểm cực trị. Xác định m để một trong những điểm cực trị đó thuộc trục Ox.

2) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi M =1/3.

3) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) , biết rằng tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng

4) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và x = 2.

>>Xem đáp số tại đây.

Câu II.

>>Xem đáp số tại đây.

Câu III.

2) Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều kiện:

>>Xem đáp số tại đây.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: